Miljömedveten


Miljömedveten

Vi vet att vi bor på en vacker men också känslig planet. Hela vår idé bygger på driva en verksamhet som är en del av en helhet liksom vi är en del av en helhet. Det blir en växelverkan mellan att vara "brukare och miljövärnare". Det är själva intresset för det oexploaterade som växer och här gäller det att ta emot alla er som vill besöka en sådan plats utan att vi förstör den samtidigt. Här kan vi ta emot med en anläggning där vi bryr oss om människa och miljö. Alla våra inköp och organisationsrelationer färgas av detta synsätt. Vi väljer ekologiskt och rättvisemärkt när det är möjligt. Ekologiskt producerat betyder att varor är producerade med hänsyn till djur, natur, klimat och människor. Det borde kallas normal produktion, istället är det det som är outhållig produktion som är norm. Vårt avfall sorteras för återvinning. Vår el är märkt med bra miljöval. Vi vill fortsätta att lära oss mer! 

Lokal inverkan

När vi handlar våra råvaror lokalt uppstår ett postivt kretslopp. Samer säljer renen som ger råvara till vår restaurang. Älgen kommer från olika jaktlag. En del av viltet blir delikatesser hos en lokal chark. Rödingen fiskas i en närliggande sjö och bären plockas i skog och på fjäll. Lammen växer upp på gårdar i trakten. Våra gäster handlar i byarna. Underhållet på vår anläggning köps i den mån det är möjligt av lokala hantverkare. Om vi får den tillväxt vi hoppas så kommer det att bidra till att alla dessa leverantörer också kan växa genom att de säljer mer till oss. Om hela besöksnäringen i Frostvikenområdet handlar likadant betyder det att vi bygger upp varandra och att våra gäster får allt bättre service och kvalité. Det skapar möjligheter till ännu mera kreativtet. De varor vi inte kan handla lokalt handlar vi med miljöfokus. Ekologiskt och rättvisemärkt. Samt en hel del vegetariska produkter. 

Transporter & resor

De flesta av våra gäster kommer till oss med bil. Har de elbil kan de ladda den hos oss, med bra miljöval el. En del flyger hit, åker tåg eller buss. Vår inställning till resande är att det är bra för människan att resa. När du reser hit kommer du till ett område med lite befolkning och mycket ren natur. För många innebär mötet med naturens skönhet att de är lättare att tänka miljövänligt med hänsyn till natur och den planet vi bor på. Ibland kanske det till och med kan inverka på beslut i politik och företag. Det viktigaste är att politiker samt energi- och teknikföretag tar ansvar och ställer om till teknik och drivmedel som är lätt att använda och hållbart på lång sikt. Det är förstås bra att minska sina korta bilresor och att använda lokaltrafik, där det fungerar. Oftast är det i större städer eller för pendling till och från arbete. Fritidsfordon som snöskoter är vanligt här på vintern. Att köra snöskoter är en kul och givande fritidssysselsättning som också gör en del av vildmarken tillgänglig för besök även för dem som annars skulle ha svårt att ta sig ut. Även här utvecklas tekniken mot mer energieffektiva fordon. Det är också bra att veta att det finns stora områden där du inte får färdas på annat sätt än med skidor. Vi har också sparkstöttingar och cyklar att låna ut för de kortare resorna på byn. Vi gör så gott vi kan för att bruka våra naturresurser på ett hänsýnsfullt sätt.

Bra miljöval el

Svenska Naturskyddsföreningens märkning ger en garanti på att all el kommer från förnybara källor som sol, vind, vatten och biobränsle. Bra Miljöval är den miljömärkning som gör störst skillnad för miljön, eftersom det är den enda märkningen som ställer miljökrav på elproduktionen. Vattenkraftsproducenter måste exempelvis ta hänsyn till fisket. Vi energieffektiviserar också anläggningen i den takt vi kan. Vi är också i startgroparna med att projektera en egen solcellsanläggning för vårt tak. Vi har också en elbilsladdare så de med elbil kan fylla på batterierna. Läs mer 

Uthållig ekonomi

Verksamheten drivs i ett aktiebolag där det är vad vi använder pengarna till som ger oss en tillfredställande avkastning. En avkastning som är att fler kan hitta ut i en vacker natur, med bra guider, mat och boende. Vi tror det skapar ett värde både för oss, våra gäster och vår omgivning. Vi vet att kvalité ger ett högre inköpspris, men också att det håller längre. Vi tycker det är klokast att prioritera uthållighet. En bank med detta synsätt är JAK medlemsbank. De vill värdera rättvisa, hänsyn till människor och miljö som en viktig del av ekonomin. Banken kan vara ett verktyg för ett långsiktigt skapande av riktiga värden – inte för snabb förbrukning av resurser. Detta stämmer väl överens med våra värderingar och den nödvändiga utvecklingen mot uthålligt bruk av resurser på planeten jorden.  JAK Medlemsbank