Pilgrimsvandring


Pilgrimsvandring är att ge sig ut på en inre och yttre vandring till heligt mål. Varje dag kan vara en del av resan.

Pilgrimens rytm är ofta dagens vandring med vilopauser varje timma, stunder för reflektion eller bön, stillhet och sång.
En matsäck mitt på dagen och en kvällsmiddag ofta i gemenskap med de människor du mött. Sedan en stund för delande av erfarenheter.

Därefter återstår kvällens vila och nattens sömn. Denna rytm kan du använda för kortare eller längre vandringar.

Pilgrimsvandringen kan vara som fjällvandring ut i storslagen fjällnatur utan leder. Du kan vandra på egen hand eller i grupp.
Från Pilgrimshotellet finns vandringsleder upp på fjället. De passar bäst för dagsturer. Det går också bra att lämna leden och ge sig ut på fjällvidderna, då behöver du karta och kompass.
 

  • Längre pilgrimsvandring: Då siktar du på Stiklestad (ca 2 veckor) eller Nidaros, Trondheim (ca 3 veckor). Den märkta pilgrimsled som är närmast att nå är Nordleden. Till Stiklestad kan man också vandra genom två nationalparker, Lierne och Blåfjella/Skjaekerfjella. Det är en vandring utan leder "in to the wild".

Det finns flera Pilgrimsleder i Sverige och Norge som lämpar sig för den som vill ge sig ut på pilgrimvandring en vecka eller flera månader. Läs mer på riskförbundet Pilgrim i Sverige samt Pilegrimsleden till Trondheim,. 


8 naturreservat 3 nationalparker 5 kyrkor

Det finns bland annat 8 naturreservat och 3 nationalparker i närområdet och 5 fina och naturskönt belägna kyrkor. Detta kan vara utgångspunkter och mål för din pilgrimsvandring.

Du kan gärna använda befintliga stigar eller leder kring dessa platser. De flesta vandringsleder i Frostviken och Lierne (Norska sidan gränsen) lämpar sig väl för dagsturer medan du på längre turer behöver tält och annan utrustning med dig.  


Den lilla pilgrimsvandringen

Den lilla pilgrimsvandringen är den som finns inne i hotellet. Sju nyckelord finns uppsatta i korridoren. Där kan du göra en liten morgon eller kvällsgång och meditera över de sju nyckelorden.

Nyckelorden är inskrivna på samma typ av stolpar som kan ses på många pilgrimsleder i Sverige och Norge. Överst på stolpen sitter Olofsmärket. Denna symbol kombinerar sevärdhetsmärket (S:t Hanskorset) med Olofskorset.Märket andvänds på pilgrimsleder med anknytning till S:t Olof och Trondheim, det forna Nidaros.