Närvaro

Närvaro, när du känner att hela du är där.
I vandring, i medvetandet, i måltiden.

Närvaro

Pilgrimen vet att våga möta sig själv. Det leder ofta till en renande process där vi upptäcker både bra och dåliga saker. Mycket står vi främmande inför men vi vågar vandra ett steg till. Sakta expanderas vår insikt om oss själv. Vi lär oss. Vi söker oss vidare och mer av det främmande blir synligt.

Liksom när vi vandrar över ett fjäll till nästa dal där vi upptäcker nya landskap. Ibland möter vi människor vi inte mött förr. Vi kan känna att vandra in i det okända som främling både är utmanande men också mycket belönande. Både i det yttre landskapet och i vårt inre där vi möter erfarenheter, tankar, känslor och kanske nya insikter. 

 

Vi kan bli medvetna och fortsätta erfara och lära om livet. Vi tillförs energi av det vi möter, de vi möter. Vi dras till energi som bygger upp. Vid våra måltider ökar vår medvetenhet om att det är bra att äta av det som är gott, det som är riktigt gott. Vi kan lyssna mer till oss själva, naturen och varandra.