Pilgrim

Bryt upp från det invanda, se något nytt, sök efter djupare mening.
Pilgrimen är mer ute i naturen med

ökad närvaro, finner kunskap om kultur och får en fördjupad relation till livet.


Natur

Det finns fantastiska skyddade naturområden i Frostviksfjällen, där du kan röra dig fritt och upptäcka när du är här.


Närvaro

Du är närvarande i din kropp.
Här och nu lär du känna dig själv.


Relation

Du kan vara tillsammans med natur, medmänniskor och dig själv, det synliga och osynliga.

Kultur

Som människa kan vi möta olika kulturer. Vi kan också vara medskapare till miljöer av kultur.